Oczywisty jest natomiast fakt, że istnieje kultura dla wszystkich i kultura dla każdego.
W pierwszym określeniu chodzi o to, aby wszyscy, z odpowiednią pomocą,
podążali w tym samym kierunku, w drugim zaś o to, aby wszyscy ci, którzy mają do czegoś prawo, mogli to otrzymać.

Andre Malraux

2018

Pełna informacja o konkursie TUTAJ

 

2017

Uwaga: nowy termin składania propozycji – 24 maja 2017. Ośrodek Kultury „Górna” już po raz piąty szuka inicjatorów wydarzeń kulturalnych, inspiracji do nowych działań. Każdy, kto ma pomysł na imprezę kulturalną czy akcję społeczną, może wziąć udział w konkursie WYKAŻ INICJATYWĘ  5.0.

W jaki sposób można zgłosić swoją propozycję?

1. Zgłoszenia inicjatyw można przesyłać w formie listu intencyjnego, opisującego pomysł. Można przesłać nam swoje propozycje mailem na adres: i.kacprzyk@gorna.pl

2. Listy intencyjne można również dostarczać osobiście bądź drogą pocztową do siedziby Ośrodka Kultury Górna (ul. Siedlecka 1, Łódź 93-138). 3. Pragnąc ułatwić Wam składanie propozycji, przygotowaliśmy specjalny elektroniczny formularz, dostępny od maja na stronie www.inicjatywa.gorna.pl. Za jego pośrednictwem można będzie wysłać wniosek. Formularz pozwala też na wcześniejsze zapisanie kopii roboczej on-line. Czekamy na Twoją inicjatywę!   

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ 2017 „WYKAŻ INICJATYWĘ 5.0”2016

1. Organizatorem czwartej edycji Konkursu „Wykaż Inicjatywę 5.0”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest Ośrodek Kultury „Górna” w Łodzi.

2. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy między Ośrodkiem Kultury „Górna” a aktywnymi społecznie i kulturalnie osobami oraz grupami nieformalnymi, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego potencjału oraz realizacja ich inicjatyw.

3. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna: – realizować zadanie z zakresu: działalności społeczno-kulturalnej, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji kulturalnej – być autorskim pomysłem wnioskodawcy – zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej inicjatywy – zakładać realizację inicjatywy w okresie czerwiec – listopad 2016 roku

4. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować.

5. Podstawą otrzymania wsparcia finansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w formie listu intencyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 roku – decyduje data wpływu.

6. List intencyjny należy złożyć w wybranej spośród następujących form: - w formie podpisanego listu intencyjnego, złożonego w siedzibie Ośrodka Kultury „Górna” w poniedziałek i czwartek w godz. 9 -18, wtorek, środa i piątek w godz.9 – 16 osobiście lub przesłanego drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury „Górna”, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź - mailowo, przesyłając na adres: i.kacprzyk@gorna.pl - poprzez elektroniczny system składania wniosków dostępny od maja 2017 na stronie www.inicjatywa.gorna.pl .

7. Wniosek – list intencyjny powinien zawierać: - imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe wnioskodawcy - opis inicjatywy, sugerowane terminy proponowanych działań niezbędnych dla realizacji inicjatyw - opis potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy: zapotrzebowanie osobowe, lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne, opcjonalnie również: szacunkowy koszt realizacji inicjatywy.

8. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna (ze wskazanym przedstawicielem).

9. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

10. Ośrodek Kultury „Górna” przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne oraz finansowe.

11. Na realizację inicjatyw Ośrodek Kultury Górna przeznaczy łączną kwotę 12 tys. zł.

12. Miejscem realizacji inicjatyw będzie obszar działania Ośrodka Kultury „Górna” (ul. Siedlecka 1, Łódź) – do dyspozycji zasoby infrastrukturalne budynku oraz ogród i/lub Strefa Kultury Otwartej na Olechowie lub Strefa Kultury Nowosolna, opcjonalnie inna, wskazana na terenie Łodzi lokalizacja wybrana ze względu na specyfikę projektu.

13. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.

14. Wszystkie osoby, które nadeślą pomysły na inicjatywy będą miały możliwość przedstawienia ich na spotkaniu o charakterze otwartym w Ośrodku Kultury Górna.

15. Uczestnicy spotkania wspólnie dokonają wyboru inicjatyw, które zostaną zrealizowane.

16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.

17. Ośrodek zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.  

 

Miłość mi wszystko wyjaśniła – cykl spotkań o rodzicielstwie (autorka inicjatywy: Karolina Smęt) To cykl 3 spotkań realizowanych w ramach projektu „Miłość mi wszystko wyjaśniła – cykl spotkań o rodzicielstwie”.  3 spotkania, 3 różne formy, jeden wspólny mianownik – język miłości.

1 października (sobota), godz. 12.30-14.30 „Jak empatycznie rozmawiać ze swoim dzieckiem” – warsztaty dla dzieci (4-8 lat) i rodzica (rodziców) inspirowane metodą Porozumienia bez przemocy. Będzie to okazja, aby nauczyć się rozpoznawać i nazywać emocje zarówno dziecka jak i swoje.

Grupa max. 20 osób. Spotkanie 2 h.

Prowadząca Mirka Paluch.

Obowiązują zapisy (mail: kobiecosci@gmail.com)

 

7 października (piątek), godz. 19.00 ”Wychować w miłości i do miłości” – wykład i dyskusja dla rodziców prowadzony przez małżeństwo z wieloletnim stażem, rodziców 4 dzieci – Magdalenę i Piotra Ogrodowczyków.

Czas trwania 2 h.

Przygotowany zostanie kącik dla dzieci, gdzie zapewniona będzie opieka (2 opiekunki)

 

14.października (piątek), godz. 19.30 ”Wybieram miłość” – śpiewana poezja małżeńska w wykonaniu Leny i Macieja Durlaków. Czas trwania 2h.

Koncert może być doskonałą okazją do przeżycia randki małżeńskiej, ale nie tylko. Koncert otwarty dla wszystkich chętnych. Przygotowany kącik dla dzieci, gdzie zapewniona będzie opieka (2 opiekunki).  

 

 

Poznaj swój kwadrat – działania streetworkerów na Górnej (autor inicjatywy: grupa nieformalna „Streetworker streetfajter”)  

Dwie streetworkerki od początku maja wzięły się ostro do pracy na ulicach, w zakamarkach, podwórkach i bramach Łodzi Górnej. Możecie zobaczyć ich poczynania na Facebooku i …podziwiać! Ich zapał, otwartość i inicjatywność. Są naprawdę godne podziwu. Cieszymy się, że Ośrodek Kultury Górna może wspierać takie akcje i takich animatorów.

Dziewczyny tak piszą o sobie i swoim pomyśle: Inicjatywa „Poznaj swój kwadrat” to pomysł realizowany przez dwie miłośniczki Łodzi a zarazem animatorki kultury, które stworzyły grupę „Streetworker Streetfajter” i – dzięki wsparciu Ośrodka Kultury Górna z ulicy Siedleckiej – mogą sprawniej realizować swoje działania w rejonie tzw. Górniaka. Inicjatywa obejmuje kwartał ulic: Rzgowska, Przybyszewskiego, Przędzalniana i Dąbrowskiego. Podejmowane tu działania skierowane są do dzieci i młodzieży, która często spędza swój wolny czas na podwórkach czy w bramach kamienic i jest to dla nich jedyna forma aktywności. Dobrowolnie włączających się uczestników zachęcamy do tego, by pokazali nam swoje ulubione miejsca i zabawy. My z kolei podejmujemy różne działania animacyjne: spacery po rejonie polegające na przedstawieniu historii budynków, które otaczają uczestników, tak, aby znali swoje lokalne dziedzictwo (np. wiedzieli, że tuż obok w pięknym budynku była wytwórnia czekolady, a za rogiem fabryka nici szewskich), sesje gier planszowych i starodawnych zabaw podwórkowych, uliczne podchody, stworzenie własnej gry w kości opowieści, a także mini-wystawę jako podsumowanie całego przedsięwzięcia. Zapleczem, patronem oraz dodatkowym miejscem działań naszej inicjatywy jest Ośrodek Kultury Górna.          

 

 

Odśwież swoją półkę z książkami – wymiana książek na Górnej i na Olechowie

(autorka inicjatywy: Joanna Kamińska-Góra)

Z pewnością macie w domu książki, z których Wasze pociechy już „wyrosły”, a które są jeszcze w dobrym stanie. Przynieście je do Ośrodka Kultury Górna w piątek i w sobotę – 10 i 11 czerwca. Na zielonej trawce, na kocykach i matach, w miłej rodzinnej atmosferze będzie można przekazać innym małym i dużym czytelnikom przeczytane już książki oraz oczywiście pozyskać nowe lektury dla swoich milusińskich. Oglądajcie, wymieniajcie, sprzedawajcie za „złotówkę”, a przede wszystkim – CZYTAJCIE razem z Waszymi dziećmi. Wymieniając książki, dajemy im nowe życie.

Termin: 10 czerwca, piątek: 15.00-18.00 i 11 czerwca, sobota: 12.00-16.30

Miejsce: Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, Ogród, a w razie niepogody – wnętrze Ośrodka

Wydarzenie realizowane w ramach imprezy  PLAC ZABAW TWÓRCZYCH

https://www.facebook.com/PlacZabawTworczych/

 

WYNIKI NABORU 2016

Czujemy ogromną radość, z powodu tak dużego zainteresowania tegoroczną edycją konkursu „Wykaż inicjatywę 4.0”. Wpłynęło 20 propozycji inicjatyw – więcej niż w poprzednich latach.  Jednocześnie naszej radości towarzyszy żal, że nie możemy nagrodzić każdego z Państwa wspólną realizacją. Ograniczenia finansowe uniemożliwiają nam na realizację wszystkich inicjatyw. Taka jednak jest specyfika konkursów.

 

Drogą kompromisu, jury konkursu zarekomendowało do realizacji 7 propozycji:

Ptaki śpiewają w Ukajali – 80 lat później. Spotkanie na Olechowie z Arkadym Radosławem Fiedlerem i Tomasz Siudą – uczestnikami wyprawy do Amazonii śladami Arkadego Fiedlera

Odśwież swoją półkę z książkami – wymiana książek na Górnej i na Olechowie. Autorka inicjatywy: Joanna Kamińska-Góra.

Miłość mi wszystko wyjaśniła – cykl spotkań o rodzicielstwie. Autorka inicjatywy: Karolina Smęt.

Foto Dej – spacery fotograficznej po Łodzi. Autor inicjatywy: Marcin Bałczewski.

Kreatywna nauka – warsztaty dla mam małych dzieci. Autorka: Olga Szewczyk

Poznaj swój kwadrat – działania streetworkerów na Górnej. Autor inicjatywy: grupa nieformalna „Streetworker streetfajter”

Tybetańska kuchnia zdrowia przy ulicy Kaliskiej” – integracyjne wydarzenie międzypokoleniowe. Autorka inicjatywy: Kamila Sierock    

 

2015

Jesteś twórczy? Masz hobby? Masz pomysł na działanie? Wykaż się! Wykaż Inicjatywę!   Już od trzech lat zapraszamy mieszkańców Łodzi do tworzenia oferty kulturalnej naszego Ośrodka, do inicjowania nowych działań w obszarze kultury. Czekamy na propozycje wydarzeń, akcji, warsztatów, spotkań – imprez, których zdaniem mieszkańców w ofercie kulturalnej Łodzi brakuje. Być może jesteście twórcami, hobbystami – chcielibyście rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w danej dziedzinie. A być może macie talent inicjatora-koordynatora i marzy się Wam zorganizowanie imprezy kulturalnej. To jest konkurs właśnie dla Was.  

Dziękujemy uczestnikom konkursu „Wykaż inicjatywę 3.0”, którzy podzielili się z nami swoimi pasjami, zainteresowaniami, pomysłami. Każda inicjatywa jest inna, arcyciekawa, inspirująca. Sercem bierzemy wszystkie i obiecujemy pamiętać o nich przy innych możliwościach współpracy.

Ze względu na szereg czynników organizacyjnych, w czerwcu 2015 jury zdecydowało się na wybór 6 spośród 15 złożonych propozycji:

Pan to mima?, autorka: Magdalena Mrówczyńska.

Zabawy z dawnego podwórka, autorka: Agata Mikołajczyk

Cyrkowe miasteczko, autorka: Justyna Biesiada.

Z kaskadą w górę, autorka: Zuzanna Jarmakowska.

Kącik Szczęśliwych Mam, autorka: Karolina Smęt.

Teatr/ruch/przypadek, autorka: Aleksandra Łaba.  

 

2014

  „Wykaż inicjatywę” to kontynuacja zrealizowanego w 2013 r. w Ośrodku Kultury „Górna” projektu „Wykaż inicjatywę – Inicjatywy lokalne”. Było to dwuetapowe zadanie dofinansowane ze środków NCK, służące zbadaniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców miasta, a także pobudzeniu aktywności w ich zakresie. W ramach zadania w 2013 roku przeprowadzona została diagnoza społeczna, badająca potencjał kulturotwórczy łodzian – ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Górnej i Olechowa oraz zrealizowany został konkurs „Wykaż inicjatywę” na projekt kulturalny. Ewaluacja zadania wykazała jego wysoką wartość społeczną, a zwłaszcza bardzo pozytywny odbiór konkursu „Wykaż inicjatywę”. Wychodząc naprzeciw potrzebie wzmacniania partycypacji społecznej – w naszym przypadku opartej na systematycznej współpracy z mieszkańcami w procesie budowaniu oferty kulturalnej OKG – podjęliśmy się realizacji drugiej edycję konkursu „Wykaż inicjatywę” w 2014 roku.  

 

W ramach drugiej edycji zrealizowaliśmy 4 inicjatywy zaproponowane przez lokalnych animatorów:  

Foto Dej na Górnej / Autor inicjatywy: Marcin Bałczewski Cykl spacerów fotograficznych po wybranych miejscach Łodzi Górnej. Miłośnicy sztuki fotografowania okiem obiektywu zwiedzani następujące przestrzenie: podróż po zakamarkach ulicy Popioły, zwiedzania Parafii Świętego Wojciecha, teren budowy CH Sukcesja. Fotograficznym potyczkom towarzyszył przewodnik Bartłomiej Mielczarek. Finałem zadania był wernisaż prac nadesłanych przez uczestników Foro Dejów, połączony z fotograficznym zwiedzaniem willi Otto Haesslera – siedziby Ośrodka Kultury Górna.  

Z kobietami o kobietach / Autorka inicjatyw: Karolina Smęt Sobotni październikowy wieczór stał się okazją do oderwać się od codziennych obowiązków i spotkać z innymi kobietami przy kawie, cieście i dobrej muzyce. Okazją ku temu stało się wydarzenie „Z kobietami o kobietach”, zainicjowane przez Karolinę Smęt. Spotkanie rozpoczęło się od dyskusją z udziałem gości i ekspertów, dotyczącej wyzwań, przed którymi stają współczesne kobiety. Następnie odbył się koncert Magdaleny Frączek – artystki tworzącej tzw. „muzykę środka”. Wykonała ona utwory ze swojej płyty „Effatha”, wyprodukowanej przez Leszka Łuszcza – producenta muzycznego i dźwiękowca takich artystów jak Renata Przemyk, Maria Peszek czy Wilki.  

Jazz – to nie gryzie / Autor inicjatywy: Grzegorz Rogala Interaktywne spotkania dotyczących jazzu i gatunków pokrewnych, skierowane do dzieci. Prowadzenia zajęć podjęli się muzycy jazzowi – Grzegorz Rogala i Witold Janiak, którzy opowiadali dzieciom o pochodzeniu jazzu i prezentując przykłady muzyczne wykonywane przez nich „na żywo”. Uczestnicy mieli okazję usłyszeć jazzowe rytmy wykonywane na puzonie, perkusji i pianinie, a także samemu spróbować swoich sił z użyciem tak klawego instrumenty, jaki jest clave. Dzięki warsztatom „Jazz to nie gryzie”, dzieci zamieszkujące Górną i Olechów miały możliwość zapoznać się z tym niekomerycyjnym gatunkiem muzyki i mamy nadzieję – polubić.  

Chodź, pokażę Ci, co łódzkie / Autorka inicjatywy: Agnieszka Rózga Warsztaty kulinarne dotyczą naszej regionalnej kuchni zainicjowała Agnieszka Rózga. Nie tylko rozmawialiśmy o gotowaniu, ale też przygotowaliśmy i degustowaliśmy potrawy. Głównodowodzącymi podczas spotkań były Seniorki – przyjemnością dzielą się z młodszymi bywalcami Ośrodka swoją wiedzą kulinarną, a także wspomnieniami z dzieciństwa spędzanego w Łodzi i regionie. Każda gospodyni ma swoje wyjątkowe przepisy i kuchenne sekrety, którymi chętnie się dzieli. Dowiedzieliśmy się na przykład, że do ciasta na placki ziemniaczane warto dodać odrobinę majeranku – pomoże w trawieniu tej nie najlżejszej potrawy.  

2013
INICJATYWY LOKALNE 2013 – WYKAŻ INICJATYWĘ!

W maju 2013 r. Ośrodek Kultury „Górna” zainicjował projekt „Wykaż Inicjatywę”. Jego realizacja była możliwa dzięki środkom finansowym Narodowego Centrum Kultury, przyznawanym w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013.   

Tym samym po raz pierwszy w historii Ośrodka zaprosiliśmy samych mieszkańców miasta do stworzenia oferty kulturalnej naszej placówki. Przygotowując projekt wychodziliśmy z założenia, że kultura to nie tylko to, co dzieje się w tradycyjnych instytucjach. Nawet jeśli ludzie swoich pasji, zainteresowań i aktywności nie definiują w kategoriach działalności kulturalnej lub artystycznej, nawet jeśli nigdy nie zapukali do domu kultury, galerii sztuki czy teatru, nie znaczy, że nie mogą być (i nie bywają) w istocie twórcami i liderami kultury. Jako twórcy zaś powinni mieć możliwość partycypowania w wyrobach materialnych oraz współpracy z animatorami instytucji kultury. Postawiliśmy sobie więc za cel dotarcie do najciekawszych przejawów oddolnej działalności kulturalnej mieszkańców i przekonanie ich animatorów do współtworzenia naszej oferty. Służyło temu przeprowadzenie diagnozy społecznej, która pomogła nam poznać podstawowe problemy i potrzeby mieszkańców odnoszące się sfery kultury. Na podstawie zdobytej wiedzy przygotowaliśmy akcję informacyjną i promocyjną oraz rozpisaliśmy konkurs na inicjatywę lokalną pod hasłem „Wykaż inicjatywę”.   W ramach konkursu otrzymaliśmy 18 propozycji organizacji wydarzeń artystycznych i społecznych (składanych za pomocą aplikacji internetowej i listów intencyjnych).

 

Spośród nich jury konkursu wybrało 5 najciekawszych inicjatyw.  

Bliżej siebie, bliżej drugiego człowieka – spotkanie z tańcem spontanicznym i tantrą współczesną.Autor: Lucjan Wesołowski, video-relacja: Bliżej siebie, bliżej drugiego człowieka

 

Salon rzeczy niepotrzebnych – pchli targ na OlechowieAutorka: Monika Koprowska

video-relacja: Salon rzeczy niepotrzebnych

 

Teatralne warsztaty aktorsko-reżyserskie – cykl warsztatów dla młodzieży

Autorka: Katarzyna Dąbkowska, video-relacja: Teatralne warsztaty aktorsko-reżyserskie

 

Kobiecość – obudź to w sobie – tematyczne spotkania dla kobiet

Autorka: Karolina Smęt, video-relacja: Kobiecość – obudź to w sobie

 

Spotkanie z iluzją – pokaz kuglarski dla dzieci, video-relacja: Spotkanie z iluzją

 
 
Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2013.
indeks