Z powodu remontu, zajęcia są chwilowo zawieszone. Zainteresowanych prosimy o kontakt na początku maja 2020 roku.

 

Teatr Improwizacji "Impro na Górnej"

Razem stwórzmy nową, twórczą przestrzeń działań impro na Górnej.

Warsztaty z Improwizacji Teatralnej

Dołącz do nowej, początkującej grupy warsztatowej „ImproWizja” – sztuka improwizacji dla początkujących.

Warsztaty dla osób od 16 roku życia, bez górnej granicy wieku.

 

Ogólne założenia programowe

Głównym założeniem warsztatów improwizacji jest zapoznanie uczestników z techniką improwizacji jako sztuki pobudzania i kształtowania naturalnej, twórczej ekspresji aktorskiej, która otwiera, rozwija osobowość oraz zdolność do abstrakcyjnego myślenia i działania w przestrzeni teatru bez scenariusz i rekwizytu. Uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności improwizacji – głównie w zakresie rozwijania wyobraźni, doskonalenia pamięci, koncentracji, świadomości ciała i głosu, operowania słowem, kształtowania wypowiedzi oraz budowania opowieści, konstruowania zespołowych działań i kreowania różnorodnych sytuacji scenicznych. W swych ogólnych założeniach program warsztatów bazować będzie na twórczych działaniach w przestrzeni teatralnej, elementarnych ćwiczeniach z technik aktorskich ze szczególnym naciskiem na sztukę improwizacji. Poprzez szerokie spectrum sztuki improwizacji, nauczysz się m.in. otwartości na drugiego człowieka, akceptowania jego tożsamości, indywidualności, zrozumiesz, czym jest kultura społeczna i jak należy reagować na dynamicznie zmieniające się okoliczności w przestrzeni kultur towarzyskiej. To również rozbudzanie zainteresowania kulturą, odnajdywanie w niej źródeł wartości osobistych.

Zajęcia będą rozwijały zarówno wiedzę dotyczącą zastosowania techniki improwizacji jak i będą odpowiedzią na bieżące potrzeby uczestników. Wcześniejsze doświadczenie teatralne czy improwizacyjne nie jest konieczne, ale wymagana jest otwartość i tzw. „zacięcie aktorskie”. 

 

Sylwetka instruktora:

Piotr Augustyniak
Instruktor teatralny, animator kultury, mgr polonistyki i teatrologii Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralno-Filmowego „Eikon” oraz wieloletni aktor alternatywnego teatru łódzkiego - „Teatr Fabryczny”. W ramach działań uczelnianych prowadził zajęcia z improwizacji teatralnej oraz szereg inicjatyw studenckich. Od 2007 roku, wspólnie z pozostałymi członkami stowarzyszenia i młodzieżą akademicką, tworzył spektakle teatralne, w których realizował się jako aktor, a także – proponując i dekonstruując teksty dramaturgiczne i prozatorskie – jako pomysłodawca scenariuszy na inscenizacje. Brał udział w realizacji następujących spektakli:

•    Homo (2006 r.);
•    Witkacy Niedokończony (2007 r.); 
•    Cache-Sexe (2008 r.);
•    Bleter (2009 r.);
•    W sprawie uwodzenia (2011 r.)

Przez wiele lat pracował jako pedagog i edukator teatralny w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, gdzie stworzył autorski, innowacyjny program warsztatów teatralnych „Teatr Niekonsekwencji”. W pracy nad spektaklami, w procesie twórczych prób inscenizacyjnych i warsztatach analityczno-poznawczych, zdobywał wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu budowania sztuki teatralnej, pracy inscenizacyjnej i aktorskiej. Reżyserował i koordynował produkcją własnych przedsięwzięć teatralnych i wspólnie z uczestnikami zajęć przygotował następujące spektakle:

•    „Hymny widzialności” wg tekstów Awangardy Krakowskiej (2014 r.)
•    „Męczeństwo Piotra Ohey’a” wg. S. Mrożka (2015 r.)
•    „Konrad Maszyna” wg M. Pakuły (2015 r.)
•    „Popcorn Words” wg tekstów T. Różewicza (2016 r.)
•    „Sny” wg tekstów I. Wyrypajewa (2017 r.)

Organizował tzw. „otwarte warsztaty teatralne” dla wielu łódzkich szkół podstawowych i średnich. Doświadczenie zbierał w pracy przy wielu produkcjach filmowych, telewizyjnych i teatralnych współpracując z Pracownią Sztuki Wizualnej w 6X6 oraz Fundacją Form Art. z Łodzi. Działa twórczo i odważnie. Eksperymentuje z różnymi dziedzinami sztuki teatralnej. Obecnie jest instruktorem oraz animatorem działań edukacyjnych w Ośrodku Kultury Górna, zajmuje się teatrem improwizacji i współtworzy Teatr Impro „Galanty Bajzel”. Ponadto jest miłośnikiem gier towarzyskich, planszowych i karcianych, współtwórcą kanału youtubowego PoGraMyTv propagującego kulturę gier wszelakich.  
 

Informacje i zapisy:
p.augustyniak@gorna.pl