Jeśli na co dzień pracujesz z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej lub z osobami niepełnosprawnymi (dziećmi i dorosłymi), skorzystaj
z możliwości poznania metody JUGGLING BOARDS. Bezpłatne warsztaty w Łodzi poprowadzi sam twórca metody, Craig Quat. Terminy
i szczegóły zamieszczamy poniżej.

Metoda JUGGLE BOARDS bazuje na integracji sensorycznej. Dzięki prostym ćwiczeniom, poprawiana jest koordynacja oko - sygnał nerwowy – czynność.  Dzięki ćwiczeniom z JUGGLE BOARDS osiąga się spektakularne wyniki w rozwoju sprawności umysłowej i koordynacyjnej, przy równoczesnym zachowaniu przyjemności i radości z ćwiczeń.

Metoda pozwala rozwinąć połączenia międzypólkulowe w systemie mózgowym. Wywodzi się z żonglerki, jest skierowana przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami. 

 

Prowadzenie: Craig Quat - autor metody
Jest osobą znaną  w dziedzinie żonglerki i pedagogiki specjalnej jako sławny teoretyk i światowy praktyk cyrku społecznego, promujący integrację sensoryczną. Prowadzi badania nad rozwojem efektów żonglerki w edukacji, koncentrując się na adaptacyjnych metodach edukacyjnych.

Warsztaty w Łodzi poprowadzi Craig Quat wraz z tłumaczem - instruktorem Fundacji Carnival-Otwarta Przestrzeń Cyrkowa.

 

Bezpłatne spotkanie obejmuje:

  • 4 godziny warsztatów praktyczno-teoretycznych  
  • 2-godzinną praktykę z udziałem dzieci/młodzieży.

 

Obie części są obowiązkowe. Nie można wziąć udziału tylko w jednej z nich.

 

SPOTKANIE I:

25-26.10, godz. 15.00-17.00 - szkolenie

27.10, godz. 10.00-12.00 - praktyka
Miejsce: Fundacja Kolorowy Świat, ul. Żabia 10/12

 

SPOTKANIE II:

28.10, godz. 10.00-14.00 - szkolenie

30.10, godz. 10.00-12.00 - praktyka
Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Niciarniana 2a

 

SPOTKANIE III:

29.10, g. 10.00-14.00 (4h) - szkolenie

29.10, g. 16.00-18.00 (2h) - praktyka Strefa Kultury Otwartej na Olechowie, ul. Jagiellonki 4 (blok 216).

 

Obowiązuje rekrutacja za pomocą ankiety on-line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefSGWLFP8uACWT7Lb6bJaO5m9KTfG5-Cce7p9vV3J89TN3jA/viewform?c=0&w=1

 

Wydarzenie realizowane jest w ramach konkursu "Wykaż inicjatywę 5.0" - wybrane zostało przez niezależne jury do realizacji dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach dotacji celowej.

Dla bardzo zainteresowanych: https://vimeo.com/176262546 https://www.quatprops.com/

 

JUGGLE BOARD promuje zdrową aktywność fizyczną i zaangażowanie społeczne. Wiele prac naukowych udowadnia, że żonglowanie poprawia pracę mózgu, zwiększa koordynację, koncentrację i jest świetnym źródłem aktywnego wypoczynku. Dzięki JUGGLE BOARDS żonglowanie staje się łatwiejsze i dostępne dla każdego.

Podczas trzymiesięcznego treningu, przeprowadzonego wśród dorosłych badanych, wykazano, że dzięki żonglerce zmienia się plastyczna struktura mózgu. Nauka żonglowania kaskadowego (3 piłki) powoduje wzrost szarej masy mózgowej, obejmującego wrażliwe na ruch obszary.
W praktyce oznacza to szybszą adaptację procesów korowych i przyspieszenie uczenia się.

Korzystając z 3 skanerów Tesla i monitorując całą strukturę mózgu powtórzono i przedłużono oryginalne badanie u 20 zdrowych dorosłych, skupiając się na aspektach czasowych zmian strukturalnych i zbadano, czy zmiany te są skuteczne czy zależne od wysiłku fizycznego. Dane potwierdziły wcześniejsze obserwacje przy użyciu analizy średnich efektów, a dodatkowo wykazały, że nauka żonglowania może zmieniać szarą materię w koronie czaszowej occipito-temporal już po 7 dniach treningu. Podczas gdy tradycyjne badania skoncentrowały się na funkcjonalnych formach neuroplastyczności, obecne koncepcje teoretyczne sugerują, że strukturalna plastyczność odgrywa kluczową rolę w adaptacji do zmian środowiskowych i chorób. Wsparcie dla tej hipotezy pochodzi z badań wykazujących selektywne zmiany w szarej materii wywoływane
u dorosłych ludzi.