RODO


 

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Goście,

 

na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Ośrodek Kultury Górna

 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź, mail: sekretariat@gorna.pl oraz iod@gorna.pl

 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z działalnością statutową Ośrodka Kultury Górna

 

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych

 

5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa, za wyjątkiem wyrażenia zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art.81 Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.

 

6. Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

7. Podane przez Panią/Pana dane są podane dobrowolnie

 

8. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub profilowaniu

 

W przypadku dodatkowych pytań, służymy pomocą.

 

Do zobaczenia w Ośrodku Kultury Górna!