Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury

 
 

"Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury"

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30 września 2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2020 r.
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Wydział Kultury
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: RPO WŁ na lata 2014-2020
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktury – ZIT
Cel: Poprawa stanu technicznego trzech domów kultury: głównej siedziby Poleskiego Ośrodka Sztuki, Widzewskich Domów Kultury – Domu Kultury „502” i Ośrodka Kultury „Górna”.
Całkowita wartość projektu: 8 000 000,00 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 213 948,38 zł
Krótki opis projektu:

W ramach projektu wyremontowane zostaną trzy budynki od piwnic aż po dach, przeprowadzona zostanie termomodernizacja i obiekty zostaną dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto będzie zakupione wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetleniowy, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty tych domów kultury. Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie integracja z osobami z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Typ projektu: Kultura

Wygenerowany PDF do ściągnięcia pod linkiem:  
https://gorna.pl/wp-content/projekty_ue_RPjpg.pdf