Ośrodek Kultury "Górna"

ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź
tel. 42 684 51 02, 42 684 66 47 wewn. 25
sekretariat@gorna.pl 

 

REGON: 000843454, NIP: 7291087497
nr rachunku bankowego: 35 1240 3028 1111 0000 2824 1157 

Zachęcamy do dokonywania wpłat za zajęcia przelewem na konto: 35 1240 3028 1111 0000 2824 1157

W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko uczestnika, miesiąc za który wnoszona jest opłata oraz nazwę opłacanych zajęć i miejsce realizacji (Górna/Olechów)
np. Jaś Kowalski, gitara, marzec, Górna.


Dyrektor Agata Dawidowicz
a.dawidowicz@gorna.pl  

Zastępca dyrektora Marta Wybraniec (dłuższa nieobecność)
m.wybraniec@gorna.pl 

Sekretariat / Dział Administracji i Kadr
tel. 42 684 51 02, 42 684 66 47 wewn. 25
tel. kom. 501 180 589
sekretariat@gorna.pl  

Dział Usług Kulturalnych i Imprez
tel. 42 684 66 47 wewn. 28
tel. kom.: 501 180 652
animatorzy@gorna.pl

Dział Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Edyta Zajdlic, tel. 501 180 647, promocja@gorna.pl / projekty@gorna.pl 

Koordynator Centrum Aktywnego Seniora Łódź-Górna
Marcin Wartalski, 501 180 652, m.wartalski@gorna.pl

Dział Księgowości
tel. 42 684 51 02, 42 684 66 47 wewn. 22
ksiegowosc@gorna.pl  

Inspektor Danych Osobowych
tel. 42 684 51 02, 42 684 66 47 wewn. 25, iod@gorna.pl

Strefa Kultury Otwartej - filia na osiedlu Olechów
siedziba: ul. Anny Jagiellonki 4 lok. 43 (blok 216)

Kierownik Strefy Kultury Otwartej
Joanna Laskowska, tel.  791 180 127, strefa@gorna.pl

współpraca:

  • Szkoła Podstawowa nr 141 ul. Zakładowa 35 oraz
  • Szkoła Podstawowa nr 205, ul. Dąbrówki 1