Zachęcamy Seniorów do spisywania wspomnień, niesamowitych historii i epizodów z życia. Do 10 grudnia czekamy na zachowane
w Państwa pamięci skarby. Już po raz ósmy organizujemy Konkurs Literacki „Wspomnienie”. Czekamy na prace osób, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zachowanymi w pamięci wydarzeniami lub pragną opisać epizod z własnego życia    

 

REGULAMIN 8. KONKURSU LITERACKIEGO "WSPOMNIENIE" 

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.
2. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie aglomeracji łódzkiej.
3. Termin nadsyłania prac upływa 10 grudnia 2019 roku.
4. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane. Tematyka prac jest dowolna.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji, w formie elektronicznej nagrodzonych lub wyróżnionych prac.
6. Maksymalna objętość tekstu to 7 stron maszynopisu (około 12 500 znaków).
7. Prace powyżej 7 stron nie będą oceniane.
8. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Górna w Łodzi.
9. Jury oceniając pracę, będzie brało pod uwagę treść, oryginalność i formę.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 11 grudnia 2019 roku.
11. Prac nie podpisujemy nazwiskiem tylko pseudonimem.
12. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:

Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.

Na kopercie należy dopisać: WSPOMNIENIE.

13. Prace można przesyłać także na adres mailowy: m.wartalski@gorna.pl wpisując w temacie: WSPOMNIENIE

w treści maila: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu

dodając załącznik czyli pracę konkursową.

Prosimy w nazwie pliku podać: tytuł pracy i pseudonim autora.

14. W przypadku prac dostarczanych osobiście lub za pośrednictwem poczty:

na osobnej kartce (załączonej w kopercie) należy wpisać: pseudonim,

imię i nazwisko, adres, wiek i dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail).

15. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
16. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator określony w pkt. 1 Regulaminu.
17. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002 r.,poz. 926 z póź.zm.).
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.    

 

Finał konkursu odbędzie się 11 grudnia 2019 roku, o godz. 18.00 w Strefie Kultury Otwartej, ul. Jagiellonki 4.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 42 684 66 47501 180 652

Koordynator konkursu: Marcin Wartalski: m.wartalski@gorna.pl  

 

NAGRODZONE PRACE W 2017 ROKU  

NAGRODZONE PRACE W 2016 ROKU  

WERDYKT JURY 2018

Zadanie współfinansowane z dotacji celowej Miasta Łodzi.