23 kwietnia 2019 r.

Informacja o przetargu „Nowe funkcje łódzkich domów kultury”

Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania „ Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 5 części w systemie zaprojektuj
i wybuduj.

 

Pełna informacja pod dotycząca zamówienia publicznego pod linkiem: http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/7917,Remont-i-przebudowa-istniejacych-budynkow-w-ramach-zadania-Nowe-funkcje-lodzkich.html