Łódź 2 XII 2019 r.

PROTOKÓŁ

Z OBRAD JURY - XIX EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA PROJEKT KARTY ŚWIĄTECZNEJ - „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

Cicha Noc, Święta Noc…”

Na konkurs wpłynęło 218 prac z 8 łódzkich szkół i 2 placówek pozaszkolnych.

Jury w składzie: Karina Madej – artysta sztuk wizualnych i Ryszard Tobiański – artysta malarz

dokonało wyboru prac i przyznało 7 nagród i 12 wyróżnień

w dwóch kategoriach wiekowych /do lat 10 i powyżej/

 

KATEGORIA DZIECI MŁODSZYCH /7-10 LAT/

I nagroda – Maria Kościelak – Szkoła Podstawowa nr 164

II nagroda – Ronia Dinter – Szkoła Podstawowa nr 164

III nagroda – Gustaw Pawełczyk – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

Wyróżnienia

 1. Zuzia Kwiatkowska – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

 2. Janek Trepa – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

 3. Patryk Wróbel – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego „Kokoro”

 4. Anastazja Szczepaniak – Szkoła Podstawowa nr 190

 5. Szymon Pacholski – Szkoła Podstawowa nr 51

 6. Antoni Chmielewski – Szkoła Podstawowa nr 41

 7. Natalia Szynkielewska – Centrum Edukacji Kulturalnej „Na Żubardzkiej”

 8. Amelia Wojtysiak – Szkoła Podstawowa nr 113

 9. Wiktoria Paluszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 113

 10. Anna Sobierajska – Szkoła Podstawowa nr 164

 

KATEGORIA DZIECI STARSZYCH /11-16 LAT/

I nagroda – Laura Szyszka – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

II nagroda – Maria Masza Zaidlich – Szkoła Podstawowa nr 164

III nagroda – Jagoda Ciesielska – Centrum Edukacji Kulturalnej „Na Żubardzkiej”

 

Wyróżnienia

 1. Wiktoria Bartoszek – Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi

 2. Sylwia Bartoszewska – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Łodzi

 3. Julia Frątczak – Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi

 

...........................................................................................................................................................................

20.10.2019

Boże Narodzenie to szczególne święta, które zasługują na okolicznościowe kartki. Takie podarki bardziej ucieszą obdarowanego niż "gotowce" kupione w sklepie. A oprócz tego, jesteśmy pewni, że praca nad projektami kartek sprawi dzieciom dużo przyjemności i frajdy, a przy tym wprowadzi w nastrój radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.

Magię Świąt odnaleźć można w szczerych życzeniach, dlatego zachęcamy do zrobienia własnych projektów kartek bożonarodzeniowych i wzięcia udziału w naszym konkursie. To już jego 22. edycja. Poniżej przedstawiamy regulamin obowiązujący w roku 2019, z którym należy się koniecznie zapoznać.

 

Regulamin konkursu na projekt karty świątecznej

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA – XXII edycja

podtytuł : „Anioł pasterzom mówił …”

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Górna,

w imieniu organizatora działają Karina Madej i Ryszard Tobiański

 

I. Cele konkursu.

1. Kultywowanie tradycji związanej z obchodami Świąt Bożego Narodzenia

2. Kształcenie i rozwijanie wyobraźni plastycznej

3. Wskazywanie piękna obecnego w rodzimej kulturze

II.Warunki konkursu

1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i placówek pozaszkolnych  (w dwóch grupach wiekowych: 7-11 i 12-15 lat)

2. Każda praca powinna zawierać następujące dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, numer i adres szkoły lub placówki pozaszkolnej, imię i nazwisko oraz adres mailowy opiekuna

3. Obowiązkowo do pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców (załącznik nr 1), w którym  zgadzają się na udział swojego dziecka w konkursie i w pełni akceptują powyższy regulamin

4. Prace należy dostarczyć do dnia 29 listopada 2019 roku do sekretariatu  Ośrodka Kultury Górna – 93-138 Łódź / ul. Siedlecka 1 / tel. 42 684-66-47

5. Praca powinna być związana tematycznie z obchodami świąt Bożego Narodzenia uwzględniając w swojej treści podtytuł – „Anioł pasterzom mówił …”     

6. Praca powinna być wykonana samodzielnie, wyłącznie w technikach płaskich, np. prace malarskie,  rysunkowe, wycinanka, grafika; z wyłączeniem wydruków komputerowych

7. Format  pracy – wyłącznie A5 /210x148,5 mm/

8. Prace niespełniające zasad uczestnictwa przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegały  ocenie konkursowej

9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna prawnego przez Organizatora dla celów  organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz. 926 z póź.zm.)

III. Nagrody

1. Jury konkursu przyzna nagrody indywidualne w dwóch kategoriach (dzieci 7-11 i 12-15 lat)  oraz wybierze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Ośrodku Kultury Górna

2. O terminie wręczenia nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie,  mailowo lub telefonicznie

3. Nagrodzone prace stają się własnością organizatora, pozostałe prace należy odebrać do końca stycznia 2020 r.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentowania nadesłanych prac w formie elektronicznej lub drukowanej, bez ingerencji w pracę, opatrując ją każdorazowo w imię i nazwisko autora

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania (.pdf):

Regulamin 2019

Karta zgłoszeniowa 2019