Uczestnicy zajęć stałych w Ośrodku Kultury Górna oraz rodzice dzieci uczęszczających do nas na zajęcia, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w sezonie 2019/2020 oraz do wypełnienia i podpisania deklaracji.

Poniżej zamieszczamy wersje elektroniczne dokumentów z możliwością ich pobrania (PDF).

 

 

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach stałych w sezonie 2019/2020  do pobrania pod linkiem:

2019/2020 DEKLARACJA UCZESTNICTWA_zajęcia - FORMAT PDF

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach stałych w sezonie 2019/2020  do pobrania pod linkiem: 
REGULAMIN 2019