18 września 2019 r.

ANGIELSKI

Stałe zajęcia z nauki języka angielskiego dla Seniorów organizowane w ramach Centrum Aktywnego Seniora

 

W t o r k i

JĘZYK ANGIELSKI gr. początkująca
g. 10.00-10.45 / 35 zł za miesiąc
Nauka języka angielskiego dla początkujących, dostosowana do osób w wieku 60 +.


JĘZYK ANGIELSKI gr. średniozawansowana
g. 11.00-11.45 / 35 zł za miesiąc

Nauka języka angielskiego dla średniozaawansowanych, dostosowana do osób w wieku 60 +.

JĘZYK ANGIELSKI gr. zaawansowana
g. 12.00-12.45 / 35 zł za miesiąc 
Nauka języka angielskiego dla zaawansowanych, dostosowana do osób w wieku 60 +.

 

Na zajęcia obowiązują zapisy w pokoju instruktorskim lub pod numerami telefonów: 42 684 66 47 / 501 180 652
Na pierwszych zajęcia pobierana jest opłata za uczestnictwo w zajęciach, za dany miesiąc. Wniesienie opłaty uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.

W najbliższym czasie lektoraty języka angielskiego z powodu remontu w Ośrodku Kultury Górna ul. Siedlecka 1, zostały przeniesione do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją, ul. Siedlecka 7, wejście od ulicy Łęczyckiej. Pierwsze zajęcia 24 września.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZAJĘĆ STAŁYCH

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA
OŚRODEK KULTURY GÓRNA
ul. Siedlecka 1
93 -138 Łódź
tel. 42 684 66 47 wewn. 28
tel. kom.: 501 180 652
www.gorna.pl
www.facebook.com/OsrodekKulturyGorna
e-mail: animatorzy@gorna.pl