Ośrodek Kultury Górna organizuje, w tym roku po raz dwudziesty, konkurs plastyczny na kartę świąteczną pn. Hej kolęda, kolęda.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym konkursie. Warunki udziału znajdują się poniżej, w regulaminie.

 

Regulamin konkursu na projekt karty świątecznej HEJ KOLĘDA, KOLĘDA – XX edycja podtytuł : „Aniołowie się radują …”

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Górna
1. Cele konkursu – Kultywowanie tradycji związanej z obchodami Świąt Bożego Narodzenia – Kształcenie i rozwijanie wyobraźni plastycznej – Wskazywanie piękna obecnego
w rodzimej kulturze
2. Warunki konkursu – W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i placówek pozaszkolnych  (w dwóch grupach wiekowych: 7-11 i 12-15 lat) – Każda praca powinna zawierać następujące dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, numer i adres szkoły lub placówki pozaszkolnej, imię i nazwisko oraz adres mailowy opiekuna – Prace należy dostarczyć do dnia 17 listopada 2017 roku do sekretariatu Ośrodka Kultury Górna – 93-138 Łódź / ul. Siedlecka 1 / tel. 42 684-66-47 – Praca powinna być związana tematycznie z obchodami świąt Bożego Narodzenia uwzględniając w swojej treści podtytuł – „Aniołowie się radują …” – Praca powinna być wykonana wyłącznie w technikach płaskich, np. prace malarskie, rysunkowe, wycinanka, grafika; z wyłączeniem wydruków komputerowych – Format  pracy - wyłącznie A5 /210x148,5 mm
3. Nagrody – Jury konkursu przyzna nagrody indywidualne w dwóch kategoriach wiekowych oraz wybierze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Ośrodku Kultury Górna – O terminie wręczenia nagród i otwarcia wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie – Nagrodzone prace stają się własnością organizatorów, pozostałe prace należy odebrać do końca stycznia 2018 r. (po tym terminie prace nie będą zwracane) – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydania w druku nagrodzonych prac Konkurs adresowany jest do uczniów łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów. Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału w konkursie. Organizatorzy: Ryszard Tobiański i Jolanta Kalinowska