Ośrodek Kultury Górna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. finansowo-księgowych

Wymiar czasu pracy: ½ etatu, opcjonalnie pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

1. Wymagania konieczne:

 • Biegła znajomość podstaw księgowości
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, wynagrodzeń, podatków i ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość obsługi programów finansowo- księgowych

2. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 • Zadania z zakresu rachunkowości instytucji kultury m. in.:
  - kompletowanie dokumentacji księgowej
  - bieżąca weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem rachunkowym, formalnym
  - księgowanie i dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Zadania z zakresu naliczania wynagrodzeń, sporządzanie listy płac wynagrodzeń, zasiłków ZUS oraz innych świadczeń pracowniczych
 • Obsługa umów cywilno-prawnych
 • Praca w systemie Rewizor GT, Gratyfikant GT, Subiekt firmy Insert

3. Termin składania dokumentów: 7.09.2020r.- 21.09.2020r.

4. Miejsce składania CV: wyłącznie elektronicznie na adres sekretariat@gorna.pl

Wybrane w procesie rekrutacji osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie lub mailowo w uzgodnionym terminie.