„Kulturalne kroczki” to pierwszy projekt Ośrodka Kultury Górna, który skierowany jest  do najmłodszych odbiorców kultury, tzw. „najnajów”, czyli dzieci od 0,5 do 3 roku życia. Nazwa projektu nawiązuje do „pierwszych kroczków” stawianych w świecie sztuki. Zależy nam na aktywacji kulturalnej rodzin przez zajęcia muzyczne, ruchowe, sensoryczne, wykłady dotyczące artystycznej stymulacji rozwoju, spektakle aktywujące całe rodziny do wspólnej zabawy.

W okresie sierpień-grudzień 2020 zrealizowane zostaną cykliczne zajęcia przedpołudniowe, angażujące uczestników w obszarze trzech ważnych sfer poznawczych małego dziecka: muzycznej, ruchowej, sensorycznej. Wykorzystana będzie metodykę nauczania i pracy z dziećmi E. E. Gordona, E. J. Dalcroze, C. Orffa, M. Montessori, W. Sherborne i integrację sensoryczną.

Oprócz cyklicznych zajęć, dzieci z rodzicami będą zaproszone na muzyczne bajki i koncerty tematyczne (np. powitanie lata i jesieni), spektakle. Odbędą się również spotkania rodziców z ekspertami, m.in. na temat świadomego rodzicielstwa i roli działań twórczych w rozwoju intelektualny, emocjonalnym i społecznym małego dziecka.

Małe dziecko poznaje otaczający świat, ludzi, przedmioty i zjawiska kilkoma zmysłami równocześnie, poprzez doświadczenie. Postrzega świat w sposób całościowy. Okres ten jest kluczowy dla przyszłego rozwoju inteligencji. „Kulturalne kroczki” to projekt nie tyle „DLA” dzieci, co „Z” dziećmi [za: „Projektuj z dziećmi. Edukacja kulturowa w praktyce”, W. Idzikowska, M. Nęcka]. Wydarzenia będą miały charakter edukacyjno-animacyjny, stymulując kreatywny rozwój dzieci. Bardzo ważne jest, by pierwsze doświadczenia kontaktu ze sztuką i kulturą odbywały się w obecności rodzica i przy jego autentycznym zaangażowaniu. Sprzyja to budowaniu więzi rodzicdziecko, pozytywnie wartościuje kulturę, rozbudza wzajemne zaciekawienie. Dziecko traktujemy w sposób podmiotowy. Rodzic i opiekun, którego dziecko darzy zaufaniem, jest niezbędny w tym procesie. Oswojenie rodzica z działaniami twórczymi otworzy go na kulturę i aktywność twórczą jako przestrzenią budowania więzi i dialogu z dzieckiem, wyrażania i nazywania emocji, wspierania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka.

W ramach „Kulturalnych kroczków” powstanie również mobilna instalacja sensoryczna, dostępną w foyer Ośrodka Kultury Górna i w ogrodzie. Będzie to przestrzeń eksploracji świata zmysłów za pomocą różnych faktur, struktur, kolorów. Instalacja służyć będzie do nieustannej zabawy i doświadczania wielorakości świata.

Podsumowaniem zadania będzie publikacja poprojektowa interesująca pod względem wizualnym, pełna zdjęć z realizacji zadania, ale też wzbogacona o materiał dydaktyczny. Publikacja pod roboczym tytułem „Kulturalne kroczki. Narzędziownik Naj Najów” będzie zawierać opisy metod, przykładowych działań twórczych, które będą mogły być wykorzystywane przez uczestników projektu już po jego realizacji.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.