18 września 2019 r.

PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego, prowadzonego przez dyplomowanych ekspertów.

Na spotkania nie są prowadzone zapisy - decyduje kolejność przyjścia.

Porady prawne:

poniedziałki, godz. 10.00-12.00

   

Porady psychologiczne:

wtorki, godz. 16.00-18.00