7. edycja konkursu „Wykaż inicjatywę. Przeszłość / Przyszłość” została rozstrzygnięta w dniu 2.07.2019
w Ośrodku Kultury Górna. Po prezentacji wszystkich 22 zgłoszonych do konkursu inicjatyw
przed zebraną w Ośrodku Kultury Górna publicznością, odbyło się otwarte głosowanie.
Rozdano 76 kart do głosowania. Każdy uczestnik wydarzenia mógł oddać głos na 3 wybrane inicjatywy.
Głosy przeliczne zostały 3-krotnie przez komisję, w skład której weszło:
3 pracowników Ośrodka Kultury Górna, 5 ochotników spośród uczestników wydarzenia.
Wyłonione zostały 4 inicjatywy rekomendowane do realizacji w roku 2019:
1. „Promocja folkloru miejskiego poprzez piosenkę – od Łodzi fabrycznej do współczesnej”,
autor: Robert Mnich, 23 głosy
2. „Porąbane meble w ogrodzie Otto Haesslera”,
autor: Ewa Żochowska, Natalia Kalisz , 19 głosów
3. „Bez tabu – teatralizowane czytanie sztuk współczesnych”, autor: Magdalena Żarnecka, 18 głosów
4. „Młodzieżowe Centrum Aktywności”, autor: Magdalena Stelmarska, 18 głosów.
 

Z laureatami będziemy kontaktować się po 25.07, celem omówienia szczegółów organizacyjnych.
Pozostałe inicjatywy uzyskały następującą liczbę głosów:
5. „Nauka w ruchu. Fizyka z Kontakt Improwizacją. Geometria z techniką Labana”,
autor: Andrzej Molęda, 13 głosów
6. „Przeszłość, My, Przyszłość”, autor: Anna Adamiak, 12 głosów
7. „Muzyka w kosmosie”, autor: Łucja Religa, Paulina Kamocka, 11 głosów
8. „Koraliki bez tajemnic- warsztaty twórcze dla kobiet w każdym wieku”, autor: Aleksandra Kowalczyk, 11 głosów
9. „Moje miejsce zdarzyło się jutro”, autor: Dagna Kidoń, 10 głosów
10. „Polish Psalter i Czarnoleskie rymy – koncert i konkurs”, autor: Grzegorz Rogala 8 głosów
11. „Impro- czyli koncepcja chyżo snuta”, autor: Mateusz Marcinkowski, 7 głosów
12. „Pikniki podwórkowe”, autor: Igor Owczarek, 7 głosów
13. „Wehikułem czasu przez Górną”, autor: Małgorzata Cyrańska, 6 głosów
14. „Jutro będzie wczoraj”, autor: Mateusz Marcinkowski, 6 głosów
15. „Plastik. To przeszłość- warsztaty ekologiczne dla Seniorów” autor: Aleksandra Jarmakowska-Twardowska, 6 głosów
16. „Przeszłość – Teraz – Przyszłość”, autor: Kosma Woźniarski, 6 głosów
17. „Ustawki plastyczne”, autor: Adrian Ciszek, 5 głosów
18. „Narodziny - performance z udziałem seniorów w oparciu o spotkania i warsztaty”, autor: Anna Adamiak, 5 głosów
19. „Detalowa frajda z Wróbelkiem Stasiem”, autor: Maria Nowakowska, 4 głosy
20. „Muzyka łączy pokolenia- biesiada seniora”, autor: Michał Nagórski 3 głosy
21. „Rozmowy o Mądrości”, autor: Agnieszka Reiske, 3 głosy
22. „Warsztaty z Improwizacji z Grupą KIPISZ”, autor: Barbara Południak, 1 głos