ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

 

Stałe zajęcia gimnastyczne dla Seniorów organizowane w ramach Centrum Aktywnego Seniora

w 2018 roku:

 

  • PILATES – w każdy poniedziałek, g. 17:00*

  • MUZYKOTERAPIA – w każdy wtorek, g. 15:00 / odpłatność 5 zł za zajęcia

  • GIMNASTYKA – w każdą środę, g. 15:00*

  • STRETCHING Z ELEMENTAMI JOGI – w każdy czwartek (od 5 kwietnia), g. 17:30*

  • GIMNASTYKA UMYSŁU – aktywny i bezpieczny Senior – w każdy piątek, g. 10:00 / bezpłatne

 

* Opłata za jedną aktywność wynosi 25,00 zł za 3 miesiące