ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

 

Stałe zajęcia gimnastyczne dla Seniorów organizowane w ramach Centrum Aktywnego Seniora

w 2019 roku:


ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

 


CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA
OŚRODEK KULTURY GÓRNA
ul. Siedlecka 1
93 -138 Łódź
tel. 42 684 66 47 wewn. 28
tel. kom.: 501 180 652
www.gorna.pl
www.facebook.com/OsrodekKulturyGorna
e-mail: animatorzy@gorna.pl

 

P o n i e d z i a ł k i


PILATES
g. 17:00-18.00 / 20 zł za 1 miesiąc
Profilaktyczne zajęcia ruchowe dostosowane do osób w wieku 60+.

 

 

Wtorki


GIMNASTYKA
g. 14:15-15.00 / 20 zł za 1 miesiąc
Profilaktyczne zajęcia ruchowe dostosowane do osób w wieku 60+.

 

C z w a r t k i


STRETCHING Z ELEMENTAMI JOGI
g. 18:00-19.00 / 20 zł za 1 miesiąc
Profilaktyczne zajęcia ruchowo-rozciągające z elementami jogi dostosowane do osób w wieku 60+.

 

UWAGA:
Na zajęcia obowiązują zapisy w pokoju instruktorskim lub pod numerami telefonów:
42 684 66 47, 501 180 652
Na pierwszych zajęcia pobierana jest opłata za uczestnictwo w zajęciach, za dany miesiąc.
Wniesienie opłaty uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.

 


 

 

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA
OŚRODEK KULTURY GÓRNA
Strefa Kultury Otwartej
filia na osiedlu Olechów
siedziba: ul. Anny Jagiellonki 4 lok. 43 (blok 206)
współpraca: Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Zakładowa 35
tel.  791 180 127
www.gorna.pl
www.facebook.com/StrefaKulturyOtwartej
e-mail: strefa@gorna.pl

 

 

Poniedziałki


STRETCHING Z ELEMENTAMI JOGI
g. 13:20-14.20 / 20 zł za 1 miesiąc / grupa 1
Profilaktyczne zajęcia ruchowo-rozciągające z elementami jogi dostosowane do osób w wieku 60+.


STRETCHING Z ELEMENTAMI JOGI
g. 14:30-15.30 / 20 zł za 1 miesiąc / grupa 2
Profilaktyczne zajęcia ruchowo-rozciągające z elementami jogi dostosowane do osób w wieku 60+.

 

P i ą t k i


PILATES
g. 15:30-16.30 / 20 zł za 1 miesiąc
Profilaktyczne zajęcia ruchowe dostosowane do osób w wieku 60+.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT ZAJĘĆ STAŁYCH

 

 

UWAGA:
Na zajęcia obowiązują zapisy w siedzibie przy ul. Jagiellonki 4
lub pod numerem telefonu: 791 180 127

Na pierwszych zajęcia pobierana jest opłata za uczestnictwo w zajęciach, za dany miesiąc.
Wniesienie opłaty uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.