Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną.

Materiał video ukazujący inicjatywy realizowane w ramach projektu „Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną”


Realizacja video: Sylwia Sokołowska

 

 


 

Mieszkańcu Górnej miej wpływ na wydarzenia kulturalne w Twojej dzielnicy.

Ośrodek Kultury Górna jest beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018”, w ramach którego realizuje zadanie pn. „Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną”. Celem zadania jest nawiązanie bliższej relacji pomiędzy domem kultury i jego odbiorcami oraz włączenie mieszkańców w proces kształtowania naszej oferty. Pierwszym etapem pracy jest opracowanie diagnozy lokalnej społeczności. Drugi etap to ogłoszenie w maju br. konkursu „Wykaż inicjatywę”, w ramach którego każdy mieszkaniec Łodzi będzie mógł uzyskać mini-grant na realizację swoich pomysłów.