Wieczór autorski Rafała Zięby

W poniedziałek 14 stycznia o 18.00 w Ośrodku Kultury Górna odbędzie się wieczór autorski Rafała Zięby – spotkanie z poetą i poezją. On sam nie uważa się za poetę par excellance – bardziej interesuje go namysł nad kulturą i historią kultury, czemu daje wyraz w wielu swoich wierszach. Formę poetycką uważa za bardziej poręczną niż pisanie esejów z racji jej skrótowości i większej możliwości operowania metaforą, choć w niektórych wierszach stosuje parateksty, takie jak przypis, glosa lub komentarz.

 

Poniedziałkowe spotkania z poezją to tradycja Ośrodka Kultury Górna i działającej tu od przeszło 35 lat grupy literackiej Centauro. Jak co poniedziałek, zapraszamy na wieczór pełen ciekawych rozmów w lirycznej atmosferze.

 

14.01.2019, godz. 18.00
WSTĘP WOLNY
Ośrodek Kultury Górna
ul. Siedlecka 1, Łódź

 

 

 

 

***

Rafał Zięba, ur. 12.10.1969, absolwent Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Filmu UŁ, autor wierszy, esejów, tekstów teatrologicznych i przekładów literackich. Swoje teksty publikował na łamach wielu pism literackich i teatralnych (m.in. „Tygiel Kultury”, „Fraza”, „Portret”, Awers”, „PAL”, „FA-art.”, „BregArt”. „Krytyka Literacka”, „Dialog”, „Scena”.
Wydał pięć tomików wierszy (***, Łódź 1991; ***, Olsztyn 1995; Kwiat to przeżytek, Pabianice 2003; Cuszima, Łódź 2016, Pisma ulotne. 25 lat po debiucie, Pabianice 2016, Krótki kurs iluminacji, Pabianice 2018); poza tym jego utwory poetyckie znalazły się w wielu antologiach.
Organizator, współorganizator i koordynator festiwali teatralnych, (m. in. Przyjaciele Nowego Wychodzą na Ulice, Spotkania Teatrów Miast Partnerskich itd.); współpracował także z takimi festiwalami jak Łódzkie Spotkania Teatralne czy Spotkania Małych Teatrów „Słodkobłekity” gdzie zajmował się współtworzeniem i redakcją biuletynów i gazet festiwalowych oraz organizacją seminariów teatrologicznych.
Jest wiceprezesem łódzkiego oddziału Związku Literatów Polskich, Towarzystwa „Tragos” oraz członkiem Rady Programowej Wydawnictwa „Kwadratura”.
Od 2004 r. pracownik Teatru Nowego w Łodzi – obecnie pełni funkcję archiwisty teatru.