Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny 30.07, g.9.30-15.30

Zapraszamy wszystkich pieszych oraz rowerzystów 60+ na spotkanie z policjantami i ekspertami ruchu drogowego.
Spotkanie odbędzie się 30 lipca 2018 roku od godziny 9.30 w Ośrodku Kultury Górna.

Dla każdego z uczestników czeka upominek.

Zapewniamy poczęstunek.

W programie m.in:

-możliwość przeglądu oraz serwisu jednośladu;

-filmy dotyczące bezpieczeństwa Seniorów na drodze;

-porady na temat unikania zagrożeń w ruchu drogowym;

-pogadanka z policjantami i ekspertami ruchu drogowego;

Celem akcji adresowanej do seniorów – rowerzystów i pieszych – jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w ruchu drogowym, a także budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze.

Projekt przygotowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na celu przeciwdziałanie niekorzystnym statystykom, związanym z udziałem seniorów w wypadkach drogowych – podkreślił minister.

Działania KRBRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów prowadzone są od 2016 roku. Obecnie rusza trzecia już edycja – tym razem ogólnopolska – akcja informacyjno – edukacyjnej skierowanej do osób powyżej 60 roku życia. Partnerem strategicznym akcji jest Policja.

W ramach akcji zostaną przeprowadzone 34 warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całej Polski. Akcja odbywa się w każdym z 16 województw,
w dwóch miastach (z wyjątkiem województwa mazowieckiego, w którym odbędą się cztery warsztaty).

Partnerem strategicznym akcji jest Policja.