ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – Mała Akademia Kultury

 

MAŁA AKADEMIA KULTURY to zajęcia edukacyjno-kulturalne, które łączą edukację z rozrywką i wprowadzają w świat sztuki. Proponujemy 2-3 godzinny blok zajęć, na który składać się mogą różne formy prezentacji kultury, a także zajęcia związane z pedagogiką zabawy.

 

Zajęcia o Unii Europejskiej
Z Europą na Ty: zajęcia edukacyjne mające na celu podanie podstawowych informacji o Unii Europejskiej i krajach wchodzących w jej skład. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy; dzieci m.in.: układają europuzzle, tworzą europejskie menu, poznają kulturę innych narodów.

 

Zajęcia o Łodzi
Łódź wielokulturowa arka: zajęcia edukacyjne omawiające historię Łodzi przemysłowej, legendy z nią związane, ważne miejsca, budowle i ludzi, podkreślają wielokulturowość miasta, przybliżają specyfikę kulturową narodowości z Łodzią związanych.

 

Interdyscyplinarne zajęcia edukacyjne
Na ludową nutę: cykl spotkań poświęcony sztuce ludowej. Zapoznajemy dzieci z folklorem: regionalnymi strojami, muzyką, malarstwem, rzeźbą i architekturą.

 

Zajęcia plastyczne: prezentacja różnych technik plastycznych (kalkografia, malowanie na szkle, malowanie na jedwabiu, wykonywanie świeczników, witraże, ozdabianie szklanek, kubków, ramki na zdjęcia, ozdabianie lusterek, itp.), mająca na celu uaktywnienie dziecięcej fantazji.

 

Edukacja taneczna: nauka tańca towarzyskiego (tańce standardowe i latynoamerykańskie) lub ludowego, ćwiczenia koordynacji ruchowej, postawy w poruszaniu się po parkiecie, kultury bycia i ogłady. Cykliczne uczestnictwo w zajęciach pozwala na zorganizowanie pokazów tanecznych.

 

Edukacja muzyczna: spotkania, na których dzieci poznają różne formy muzyczne. Zajęcia urozmaicone są zabawami ogólnorozwojowymi i aktywizującymi przy muzyce charakterystycznej dla danej epoki i stylu oraz nauką piosenek.

 

Zajęcia teatralne: przybliżenie dzieciom teatru jako sztuki żywej i różnych jego rodzajów. Ukazanie sekretów powstawania przedstawień, pracy aktorów i innych twórców oraz pracowników teatru. Ćwiczenia sceniczne i dykcyjne.

 

Zapisy pod nr tel. 42-684-66-47, 501 180 652