Pieśni przejścia. Koncert ludowych pieśni i tradycji pogrzebowych

 

 

Ośrodek Kultury Górna, wspólnie z laureatem konkursu „Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną”, zaprasza na koncert oraz dyskusję:

 

Pieśni przejścia. Ludowe pieśni i tradycje pogrzebowe

Olga Kozieł- śpiew
Paweł Grochocki – śpiew
Paweł Odorowicz – altówka

 

Czas: 28.10.2018, start: g. 17:00
Wstęp: wolny

 

Koncert zbudowany z polskich pieśni obrzędowych, ze zdecydowaną dominacją lubelskich pieśni żałobnych. Minimalistyczny skład sprawdza się w tym przypadku doskonale, a wykonawcy stanowią na scenie kompletną, spójną całość. Grochocki – zdystansowany badacz i archiwizator polskich pieśni, rejestrator życia, śmierci, i historii zaklętych w słowa, na scenie niczym grecki narrator przeprowadza widzów poza miejsce zwane samym końcem. Tam już czeka Odorowicz, by – chwilowo puste – miejsce po zapomnianej codzienności zapełnić mieszanką spełnienia, rozdzierającego bólu, ostatecznej tęsknoty, miłości spełnionej i zawiedzionej, jej braku, pogodzeniem i oczekiwaniem. Dopełnieniem całości obrazu jest delikatny, a zarazem przenikający do szpiku kości, krystaliczny głos Kozieł, która potrafi jednym dźwiękiem wydobyć wszystkie głęboko ukryte wspomnienia radosne, smutne, najbliższe.

 

Grają na najczulszych strunach. W każdy możliwy sposób. Przypominają, że ostateczność jest ostateczna i możemy się tylko z tym pogodzić. I że tylko od nas zależy, jak to zrobimy.
Jednocześnie spotkanie z nimi jest bardzo intymne. Jakby przekaz płynący ze sceny był skierowany bezpośrednio do każdego z nas osobno. I od razu docierał do istoty sprawy. Jak ostatnia rozmowa z prawdziwym przyjacielem.

 

Informacje o twórcach/wykonawcach: Paweł Grochocki i Paweł Odorowicz jako lubelacy poznali się w Szczecinie, stojąc w kolejce po nagrody zdobyte podczas II Turnieju Muzyków Prawdziwych, kiedy to obydwaj w swoich kategoriach (śpiewak solista, instrumentalista solista) zajęli drugie miejsca. Uznali za wystarczający przyczynek do rozpoczęcia współpracy i zawojowania świata polskimi pieśniami pogrzebowymi. Ich interpretacja poruszyła do głębi publiczność i jurorów XX edycji Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja – już jako duet Grochocki_Odorowicz zdobyli tam Grand Prix. Obecnie pracują nad wspólnym trzy-płytowym albumem.

 

W październiku 2017 odbyła się premiera pełnego koncertu “Pieśni przejścia”. Oprócz duetu Grochocki_Odorowicz na scenie pojawiła się łódzka aktorka Teatru CHOREA – Olga Kozieł, która wprowadzając żeński pierwiastek do opowieści, dopełniła dramaturgicznie całość misterium.

 

Przydatne linki: (www twórców, profil FB, YouTube)

https://www.facebook.com/GrochockiOdorowicz/
https://soundcloud.com/grochocki-odorowicz

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Odorowicz
http://chorea.com.pl/pl/o-nas/zespol/ (Joanna Chmielecka)

 

Informacja dotycząca inicjatyw:
tel.: 501 180 652
@.: projekty@gorna.pl

www.gorna.pl
www.facebook.com/OsrodekKulturyGorna/

 

 

„Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną” zadanie dofinansowane w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018. Zadanie współfinansowane przez Miasto Łódź w ramach dotacji celowej.