Nowa Kultura. Remont

Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania „Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 3 części w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

„Nowa Kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury”

Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródło dofinansowania: Miasto Łódź