7. Konkurs Literacki „Wspomnienie”

Zachęcamy Seniorów do spisywania wspomnień, niesamowitych historii i epizodów z życia. Do 5 grudnia czekamy na zachowane w Państwa pamięci skarby.

 

 

Już po raz siódmy organizujemy Konkurs Literacki „Wspomnienie”. Czekamy na prace osób, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zachowanymi w pamięci wydarzeniami lub pragną opisać epizod z własnego życia

 

 

REGULAMIN 7. KONKURSU LITERACKIEGO „WSPOMNIENIE” 

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź. Partnerem Konkursu jest Dom Literatury w Łodzi.

2. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie aglomeracji łódzkiej.

3. Termin nadsyłania prac upływa 5 grudnia 2018 roku.

4. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane. Tematyka prac jest dowolna.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji, w formie elektronicznej nagrodzonych lub wyróżnionych prac.

6. Maksymalna objętość tekstu to 7 stron maszynopisu (około 12 500 znaków).

7. Prace powyżej 7 stron nie będą oceniane.

8. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Górna w Łodzi.

9. Jury oceniając pracę, będzie brało pod uwagę treść, oryginalność i formę.

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8 grudnia 2018 roku.

11. Prac nie podpisujemy nazwiskiem tylko pseudonimem.

12. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:

Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.

Na kopercie należy dopisać: WSPOMNIENIE.

13. Prace można przesyłać także na adres mailowy: m.wartalski@gorna.pl

wpisując w temacie: WSPOMNIENIE

w treści maila: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu

dodając załącznik czyli pracę konkursową.

Prosimy w nazwie pliku podać: tytuł pracy i pseudonim autora.

14. W przypadku prac dostarczanych osobiście lub za pośrednictwem poczty:

na osobnej kartce (załączonej w kopercie) należy wpisać: pseudonim,

imię i nazwisko, adres, wiek i dane kontaktowe (telefon lub adres e-mail).

15. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

16. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator określony w pkt. 1 Regulaminu.

17. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.101 z 2002 r.,poz. 926 z póź.zm.).

18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 42 684 66 47, 501 180 652

Koordynator konkursu: Marcin Wartalski: m.wartalski@gorna.pl

 

NAGRODZONE PRACE W 2017 ROKU

 

NAGRODZONE PRACE W 2016 ROKU

 

WERDYKT JURY 2018