Galeria Sześciu Obrazów

 

Galeria Sześciu Obrazów zaprasza w dniu 14 września 2018 r. o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy malarstwa Grupy PLUSMINUS p.t. O naturze rzeczy.

Wystawa będzie czynna do 24 października 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Tradycję rozwoju sztuki nowoczesnej w Łodzi ukierunkowało powstałe w 1929 r. ugrupowanie „a.r.”, które sformułowało idee i określiło specyfikę poszukiwań formalnych neoplastycyzmu i konstruktywizmu, jakie do dziś wyróżniają kontynuatorów tych kierunków oraz procesy nauczania w łódzkiej uczelni artystycznej. Jednakże sztuka łódzka wiele również zawdzięcza grupie malarzy realistów, którzy w latach 60-tych i 70-tych XX w., sprzeciwiając się rosnącym wpływom abstrakcjonizmu, przywrócili rangę estetyczną malarstwu przedstawiającemu. Szczególne miejsce zajmowała tkanina artystyczna, uzyskując wysoki poziom osiągnięć twórczych.
Problem znaczenia, oddziaływania grupy artystycznej na kształt obecnej sztuki w Łodzi podjęły artystki, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego /dawniej PWSSP/, tworząc grupę PLUSMINUS. Nie ograniczyły się żadnym programem. Nie sformułowały obligujących zadań ani założeń. Przyjęły jednak, że warunkiem, jaki będą spełniać, jest uprawianie twórczości opartej o zdobycze tradycyjnego warsztatu, a więc wykorzystywanie różnych technik plastycznych, wypracowanych przez wieki rozwoju sztuk pięknych. Szeroko zarysowały związki swojej działalności z żywotnymi kierunkami, określiły je lakonicznie: OD REALIZMU DO ABSTRAKCJI.
Wyrazem braku ograniczeń i odzwierciedleniem energii powstałej wskutek konfrontacji osobowości artystycznych jest nazwa ugrupowania. Skupione w nim artystki swoje twórcze indywidualności podporządkowują jedynie wspólnym celom. Koncentrują się one wokół ustalonych zadań. Należy: uprawiać sztukę nawiązującą do tradycji oraz doskonalić warsztat i właściwe środki wyrazu artystycznego; po uprzednich, gorących dyskusjach podejmować do realizacji zaakceptowany temat; porównywać swoje osiągnięcia na zbiorowych wystawach tematycznych grupy; organizować wystawy indywidualne; czynnie uczestniczyć w odbiorze wartości współczesnej kultury.
Dzięki konsekwentnej postawie artystki tworzące PLUSMINUS wypracowały dla grupy i dla tworzonej przez siebie sztuki miejsce w bogatej przestrzeni artystycznej Łodzi. Bezsprzeczną wartością do niej wnoszoną jest poszukiwanie charakterystycznych dla własnego stylu rozwiązań formalnych, oscylujących pomiędzy estetyką sztuki przedstawiającej i abstrakcyjnej, oddających kobiecą emocjonalność i wizję rzeczywistości.

 

krytyk sztuki Maria Kępińska

 

Grupę PLUSMINUS tworzą:
Barbara Cuper-Zbierska, Barbara Czerwińska, Elżbieta Dmowska-Sawczuk, Urszula Klechta-Knol, Izabella Klinger, Grażyna Margiel, Hanna Mróz-Witaszek, Maria Sadowska, Małgorzata Stopczyńska.

Grupa PLUSMINUS współorganizowała i uczestniczyła w 23 wystawach w galeriach i muzeach Polski.

 

BARBARA CZERWIŃSKA – “Miasto X” akryl 65 X 81 cm
Absolwentka ASP, dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki w 1982 r. Działalność twórcza w zakresie malarstwa, architektury wnętrz oraz projektowania graficznego. Ma w swoim dorobku wystawy indywidualne oraz udział w wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Artystka maluje cyklami tematycznymi np. „Miasta”, „Wnętrza”, „Ptaki”, „Sztuka przemijania”, wykorzystuje swoisty kod symboli, które odzwierciedlają jej filozofię życia i sztuki. Przekazuje prawdę o powszechności pragnienia istnienia i towarzyszącym mu niepokoju. Wartością wciąż na nowo nadającą sens i cel ludzkiemu działaniu staje się piękno.

 

BARBARA CUPER-ZBIERSKA – “Kopalnia kredy” olej płótno 40 X 50 cm
Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom w prac. malarstwa prof. Romana Modzelewskiego i prof. Stanisława Fijałkowskiego. Twórczość w zakresie sztuki użytkowej, tkaniny unikatowej, artystycznej i miniatur tkackich w Grupie Twórczej Artystów Plastyków T 80. Ostatnio uprawia malarstwo sztalugowe. Uczestniczka wielu wystaw i kilkudziesięciu plenerów malarskich. Laureatka pięciu wyróżnień i czterech nagród w dziedzinie sztuki użytkowej i malarstwa. Prace w zbiorach państwowych i prywatnych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Jej malarstwo oddaje ruch, zmienność, przemijanie, płynność rzeczywistości. Dynamizm formy uzyskuje artystka poprzez wibrację plam barwnych, światła i cienia. Tworzy swój indywidualny styl oscylując pomiędzy realizmem, a bliskością abstrakcji.

 

ELŻBIETA DMOWSKA-SAWCZUK – “Gdzie” technika własna 92 X 73 cm
Absolwentka PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi, dyplom na Wydziale Tkaniny. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, tkaniny unikatowej i gobelinu. Projektuje tkaniny i wyroby ażurowe (gipiury i hafty). Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i zagranicą.
Laureatka wielu nagród w dziedzinie projektowania. Gobeliny i tkaniny unikatowe Elżbiety Dmowskiej-Sawczuk, wykonane technikami tradycyjnymi lub własnymi, są interesujące pod każdym względem. Głównie jednak cechuje je nadanie tkaninom wyrazu obrazowania malarskiego, graficznego
lub rysunkowego. Efekty te powstają dzięki zamierzonej grze barw i kształtów, linii splotów, światła oraz reliefowych właściwości użytych materiałów.

 

URSZULA MARIA KLECHTA – “Zmysły” olej płótno 90 X 80 cm
Absolwentka PWSSP w Łodzi Wydziału Tkaniny, z pracowni malarstwa i rysunku prof. Mariana Jaeschke. Ukończyła dwuletnie zajęcia fakultatywne z konserwacji tkaniny. Po otrzymaniu dyplomu przez 10 lat pracowała jako projektant w przemyśle lekkim. Obecnie maluje, rysuje, pracuje jako konserwator, współpracuje z Europejskim Centrum Kultury Logos. Od kilkunastu lat daje prace na aukcje pn. „Malowane Nadzieją” – dochód ze sprzedaży przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych. Jest autorką wystaw indywidualnych, uczestnikiem wielu plenerów i wystaw zbiorowych. Kocha góry i muzykę. Artystka najczęściej podejmuje tematy odnoszące się do intensywnych, ludzkich emocji. Poszukując sposobu ukazania jednoczesnego spojrzenia na uczucia i wywołujące je sytuacje, dokonuje specyficznej teatralizacji rzeczywistości. Interesuje ją również doświadczenie witalnej energii człowieka związanej z jego stanami wewnętrznymi.

 

IZABELLA KLINGER – “Przenikanie” olej płótno 65 X 81 cm
Absolwentka PWSSP w Łodzi. Studentka prof. Mariana Jaeschke i prof. Stanisława Fijałkowskiego. Zajmuje się malarstwem olejnym i rysunkiem. Bierze udział w licznych wystawach. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest jedną z założycielek formacji „TRÓJKĄT” i od 1995 r. uczestniczy w jej twórczych działaniach. Obrazy Izabelli Klinger charakteryzują się efektowną formą, logiką, uporządkowaniem i konsekwencją relacji wzajemnie na siebie oddziałujących elementów kompozycji. Artystka nie tylko odzwierciedla rzeczywiste piękno, lecz również w tym samym akcie tworzenia śledzi jego ideę, zbliżając malarstwo do wizualnej analizy estetycznej.

 

GRAŻYNA MARGIEL – “Herbata o siedemnastej” pastel 40 X 50 cm
Absolwentka PWSSP w Łodzi. Studentka prof. Romana Artymowskiego i prof. Teresy Tyszkiewicz. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i fotografią. Suchy pastel jest techniką, po którą sięga najchętniej i najczęściej. Inspiruje ją człowiek, otaczająca go natura i … muzyka. Brała udział w wielu konkursach, wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz licznych plenerach. Jest jedną z założycielek formacji „TRÓJKĄT” i od 1995 r. uczestniczy w jej twórczych działaniach. Należy do ZPAP. Artystka w swoim malarstwie pastelami osiąga wybitne rezultaty, biegłość w opanowaniu techniki oraz uwarunkowaną talentem precyzję formy. Pozwala jej to na podejmowanie nawet najtrudniejszych motywów, którym nadaje odpowiednie właściwości tak w aspekcie materialności obiektów jak i ich duchowości.

 

HANNA MRÓZ – WITASZEK – “ Pola” olej płótno 60 X 80 cm
Absolwentka PWSSP w Łodzi. Dyplom na Wydziale Tkaniny w 1974 r. Studentka prof. Romana Modzelewskiego i prof. Stanisława Fijałkowskiego. Działalność artystyczna w zakresie malarstwa olejnego i pasteli. Maluje życie, swoją rzeczywistość. Jej malarstwo jest ciche z mgiełką lawendy w tle.
Tematem malarstwa Hanny Mróz-Witaszek jest trwanie życia, niepowtarzalna ulotność chwil postrzeganych przez pryzmat fenomenu istnienia. Głęboką nastrojowość artystycznego wyrazu mieści zarówno treść jak i forma prac. Artystka poprzez wykorzystywanie łagodnej kolorystyki i światła nasyca je liryczną refleksyjnością oraz subtelną emocjonalnością.

 

MARIA SADOWSKA – “Martwa natura z Buddą” olej płótno 80 X 60 cm
Studia w PWSSP w Łodzi. Dyplom w pracowni prof. Juliusza Narzyńskiego w 1977 r. Jest autorką 20 wystaw indywidualnych malarstwa, uczestniczyła w 88 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego, akwareli oraz kompozycji przestrzennych z elementami malarstwa iluzjonistycznego. W roku 2004 była stypendystką Maison d’Artiste de la Grande Vigne w Dinan we Francji. W lata 1992-1996 była członkiem Stowarzyszenia Grupa „R” skupiającego artystów uprawiających sztukę figuratywną. Od 1978 roku należy do ZPAP Okręgu Łódzkiego. Mieszka i pracuje w Łodzi. Malarstwo Marii Sadowskiej oparte jest na harmonii rzeczywistości oraz interpretującej i współtworzącej ją sztuki. Równoważy siłę indywidualizmu artystycznego z nawiązaniem do osiągnięć wielkich mistrzów. Jest odzwierciedleniem dążenia do ideału doskonałości formalnej, która służy prawdzie przekazu, tożsamej z przedmiotem dzieła i z osobowością jego twórcy.

 

MAŁGORZATA STOPCZYŃSKA – “O istocie rzeczy” gwasz 69 X 54 cm
Studia w PWSSP w Łodzi w pracowni malarstwa prof. Mariana Jaeschke. Zajmuje się malarstwem, gwaszem i rysunkiem. Brała udział w wielu plenerach, wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace jej znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Jest jedną z założycielek formacji Trójkąt” i od 1995 r. uczestniczy w jej twórczych działaniach. Należy do ZPAP. Małgorzata Stopczyńska obrazuje świat dość skomplikowany, w którym dominują niełatwe relacje międzyosobnicze oraz nieprzenikniona tajemnica bytu. Posługuje się warsztatem realistycznym, wzbogaconym o środki ekspresjonistyczne. Nastroje i emocje wzmacniają oddziaływanie jej malarstwa poprzez wykorzystywanie deformacji, groteski, ironii.