ANGIELSKI

Stałe zajęcia z nauki języka angielskiego dla Seniorów organizowane w ramach Centrum Aktywnego Seniora

w 2018 roku:

W t o r k i


JĘZYK ANGIELSKI gr. początkująca
g. 12.00-12.45 / 35 zł za miesiąc / od 9 października
Nauka języka angielskiego dla początkujących, dostosowana do osób w wieku 60 +.


JĘZYK ANGIELSKI gr. zaawansowana
g. 13.00-13.45 / 35 zł za miesiąc / od 9 października
Nauka języka angielskiego dla zaawansowanych, dostosowana do osób w wieku 60 +.

Na zajęcia obowiązują zapisy w pokoju instruktorskim lub pod numerami telefonów:
42 684 66 47, 501 180 652
Na pierwszych zajęcia pobierana jest opłata za uczestnictwo w zajęciach, za dany miesiąc.
Wniesienie opłaty uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA
OŚRODEK KULTURY GÓRNA
ul. Siedlecka 1
93 -138 Łódź
tel. 42 684 66 47 wewn. 28
tel. kom.: 501 180 652
www.gorna.pl
www.facebook.com/OsrodekKulturyGorna
e-mail: animatorzy@gorna.pl