Konkurs Literacki „Wspomnienie 2017”

 

Każdy z Nas może opowiedzieć przynajmniej kilka niesamowitych historii. Warto podzielić się wspomnieniami z innymi. Zachęcamy Was do pisania.
Do 1 grudnia czekamy na zachowane w waszej pamięci skarby. Konkurs skierowany jest do osób w wieku 60+.

 

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.
2. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 60 rok życia.
3. Termin nadsyłania prac upływa 1 grudnia 2017 roku.
4. Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji, w formie elektronicznej, nagrodzonych prac.
6. Maksymalna objętość tekstu to 7 stron maszynopisu (około 12 500 znaków).
7. Prace powyżej 7 stron nie będą oceniane.
8. Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora Ośrodka Kultury Górna.
9. Jury oceniając pracę, będzie brało pod uwagę treść i formę.
10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 grudnia 2017 roku.
11. Prac nie podpisujemy nazwiskiem tylko pseudonimem.
12. W przypadku prac dostarczanych osobiście lub za pośrednictwem poczty, na osobnej kartce
(w załączonej w kopercie) należy wpisać: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i dane kontaktowe (telefon, adres e-mail).
13. Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:
Ośrodek Kultury Górna, 93-138 Łódź, ul. Siedlecka 1.
Na kopercie należy dopisać: WSPOMNIENIE.
14. Prace można przesyłać na adres mailowy: m.wartalski@gorna.pl,
wpisując w temacie: WSPOMNIENIE,
w treści maila: pseudonim, imię i nazwisko, adres, wiek i numer telefonu,
dodając załącznik czyli pracę konkursową.
Prosimy w nazwie pliku podać: tytuł pracy i pseudonim autora.
15. Nagrodzonych i wyróżnionych zaprosimy na okolicznościową Galę Finałową.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
17. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
18. Podczas Gali Finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Puchar Wina.
ZASADY UDZIAŁU:
– uczestnik może zgłosić do konkursu jeden wiersz, który dostarcza jury w wersji papierowej (maksymalnie 3 strony druku, czcionka 12 pkt.) oraz prezentuje przed
publicznością;
– uczestnik prezentuje wiersz autorski, niepublikowany i wcześniej nie nagrodzony w innym konkursie;
– utwory ocenia jury (powołane przez organizatorów);
– oceniane będą walory poetyckie a nie prezentacja wiersza;
– jury przyzna nagrody.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 42 684 66 47 i 501 180 652
Koordynator konkursu: Marcin Wartalski

 

Konkurs dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi