Dzień pupila

29 lipca 2018r. w naszym Ośrodku odbył się Dzień Pupila – rozszczekana impreza i w pełnym słońcu, i w strugach deszczu.

Był też z nami jeden kot!
Mimo zawirowań pogodowych impreza trwała nieprzerwanie.
Cały czas towarzyszyli nam najwierniejsi – czworonożni – przyjaciele.
A każda zgoda na publikację wizerunku podpisana została łapą!

Organizatorami dnia pupila są:
* Uniwersytet Medyczny
* Urząd Miasta Łodzi
* Ośrodek Kultury Górna
Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu CoActive – Aktywny Senior sfinansowanego w ramach działań EIT Health
Erasmus MC University Medical Center Rotterdam